Nazwa usługi Cena netto
Instruktarz ogólny od 30 PLN / osobę
Instruktarz stanowiskowy od 30 PLN / sztukę
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami od 150 PLN / osobę
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych od 50 PLN / osobę
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych od 50 PLN / osobę
Szkolenie okresowe dla pracowników administracji biurowych i innych od 60 PLN / osobę
Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych i sprzedawców od 45 PLN / osobę
Szkolenie dla pracówników służby BHP od 200 PLN / osobę
BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty od 50 PLN / osobę
BHP dla pracowników farmacji od 35 PLN / osobę
Spożądzenie dokumentacji powypadkowej cena uzależniona od rodzaju i ciężkości następstw wypadku - od 200 PLN netto
Ocena ryzyka zawodowego w zależności od specyfikacji stanowiska - od 70-200 PLN netto
Służba BHP (stały nadzór) w zależności od liczby pracowników i zagrożeń jakie występują w zakładzie pracy - ustalane indywidualnie od 250 PLN / miesiąc
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki od 100 PLN
Udział w pracach zespołu powypadkowego od 100 PLN
Opracowanie programu szkolenia (instruktaż stanowiskowy) od 120 PLN
Instrukcje BHP od 70 PLN
Rejestr wypadków od 20 PLN
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe od 20 PLN
Zarządzenie - szkolenia od 20 PLN
Zarządzenie - choroby zawodowe od 20 PLN
Opracowanie tabeli przydziału odzieży od 100 PLN
Opracowanie dokumentacji pracowniczej od 30 PLN / osobę
Doradztwo w zakresie BHP od 50 PLN / godzinę
Ocena i analiza BHP od 150 PLN
Szkolenie PPOŻ od 50 PLN / osobę
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 300 PLN
Plany ewakuacji od 150 PLN / piętro
Doradztwo w zakresie PPOŻ od 50 PLN / godz.
Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego, wyznaczanie stref, itd. od 200 PLN
Oznakowanie obiektu od 200 PLN

Szkolenie okresowe

- w okresie do 12 m – cy od daty zatrudnienia dla pracowników administracyjno – biurowych

- do 6 miesięcy - dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

WAŻNOŚĆ SZKOLEŃ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. (i późniejszymi zmianami) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

STANOWISKA ROBOTNICZE – raz na 3 lata, na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych 1 w roku.

STANOWISKA INŻYNIERYJNO TECHNICZNE, PRACODAWCY I OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI – raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy.

STANOWISKA ADMINISTRACYJNO – BIUROWE – raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy

START